[WordPress]Phần 4: Tính năng chính: General Option

[Wordpress]Phần 4: Tính năng chính: General Option

Thừa thắng xông lên nào, viết hết phần tính năng chính để đi vào phần Custom

Tiếp theo là những tùy chọn chung dành cho blog, những tùy chọn mà theo tui thấy là cần phải đặt ngay từ lúc mới cài, để blog chạy một cách tốt nhất.

Trong mục Option gồm rất nhiều phần khác nhau

* General : Blog title và Tagline là 2 dòng sẽ được hiển thị ra ngoài, bạn nên sửa nó ngay nếu cần thiết

Blog address URL : Bạn nên để nguyên, nhưng nếu nó có phần www như link www.nguyenthanhcong.com, thì bạn hãy bỏ cái phần www đó đi, để tương thích với 1 số plugin tui giới thiệu sau

Membership : Hãy đánh dấu vào Anyone can register : Ai cũng có thể đăng kí .

Times in the weblog should differ by: Nhập là 7 vì giờ của Việt Nam là GMT + 7

Default date & time format: cái này nếu bạn biết về date trong php có thể sửa để ngày giờ dễ nhìn hơn

* Discussion : Phần Comment Moderation, ngay lập tức add vào những từ như “fuck”,”shit”,”sex”…., để lọc trong comment ý mà.

* Permalink : Địa chỉ đến bài viết, tui hiện dùng cái default, hay là Short URL cũng vậy, nhiều người họ thích dùng cái Friendly URL hơn, tức là cái tùy chọn Date and name based đó

Vậy là hết những cái quan trọng, những phần khác đang đợi bạn khám phá đó, vì tính năng chính của wp ko chỉ có vậy đâu.

Bài tiếp theo : Custom your blog: Plugin

Theo: Nguyễn thành công’s blog

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: