Hướng dẫn thêm Favicon vào WordPress

FavIcon là gì?

FavIcon là một icon (hình ảnh nhỏ) hiển thị trên thanh địa chỉ, thường nằm bên trái địa của bạn, favicon là một cách giúp người truy cập dễ dàng nhập biết trang web, nó cũng như một logo của trang web.

Làm sao để thêm FavIcon vào trang web của mình?

Bạn chỉ cần thêm dòng code sau vào trong thẻ <head> của mã HTML là bạn đã có một favicon riêng cho trang web của mình:

<link rel=”shortcut icon” href=”đường dẫn tới favicon” type=”image/x-icon” />

Ví dụ:

<head>
<link rel="shortcut icon" href="http://quantrinet.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />
</head>

Chúc thành công

Advertisements
%d bloggers like this: