Đề án nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công sniffer trong mạng LAN

Đề án nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công sniffer trong mạng LAN

I> Giới Thiệu

II> Chuẩn Đoán và Khắc Phục Sniffer

III> Demo (CÁC PHƯƠNG PHÁP SNIFFER)

IV> Hội Thảo SSL-SSL Strip

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: