Đề án nghiên cứu và triển khai giao thức 802.1x (Bảo mật mạng không day)

Đề án nghiên cứu và triển khai giao thức 802.1x

  1. i.      Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của 802.1x
  2. ii.      Các phương thức bảo mật mạng WLAN
  3. iii.      Cơ chế hoạt động của IAS
  4. iv.      Cơ chế hoạt động và radius , kết nối radius với thiết bị wireless
  5. v.      Cơ chế hoạt động của CA

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Advertisements
%d bloggers like this: