Đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống mã hóa, bảo mật e-mail bằng phần mềm pgp

Đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống mã hóa, bảo mật e-mail bằng phần mềm pgp

  1. i.      Nghiên cứu các cơ chế mã hóa e-mail
  2. ii.      Nghiên cứu phần mềm mã hóa e-mail PGP
  3. iii.      Demo thực tế mã hóa e-mail bằng PGP

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: