Đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống mã hóa, cách xác thực bằng CA

Đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống mã hóa, cách xác thực bằng CA

    • Tìm hiểu cơ chế mã hóa trên CA
    • Cơ chế cấp key trong CA
    • Hiện thực bằng demo thực tế

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Advertisements
%d bloggers like this: