Đồ án xây dựng hệ thống phòng chống xâm nhập trái phép IDS, IDP

Đồ án xây dựng hệ thống phòng chống xâm nhập trái phép IDS, IDP

  1. i.      Những học viên thực hiện đề tài cần nghiên cứu  các khái niệm tổng quát về hệ IDS, IPS
  2. ii.      Nghiên cứu phần mềm snort
  3. iii.      Demo thực tế phát hiện xâm nhập trái phép bằng snort

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: