Đề án nghiên cứu và đưa ra giải pháp phòng chống tấn công DoS, DDoS

Đề án nghiên cứu và đưa ra giải pháp phòng chống tấn công DoS, DDoS

Đồ Án: Tấn công DDoS

Tìm hiểu về  tấn công trên  mạng  dùng kỹ thuật  DOS / DDOS (Denial of Service /Distributed Denial Of Service ) và  đưa  ra một số chính sách phòng chống

CHƯƠNG I>  TỔNG QUANG AN TOÀN MẠNG

1.1.    Mở đầu

1.2.    Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn mạng

1.2.1. Lổ hổng

1.2.2. Các kỹ thuật tấn công trên mạng

1.3.    Các dịch vụ cơ chế bảo mật và tấn công

1.3.1. Dịch vụ bảo mật ( Security service)

1.3.2. Cơ chế bảo mật (Security Mechanish)

1.3.3. Tấn công bảo mật (Security Attack)

CHƯƠNG II>Kỹ THUẬT  TẤN CÔNG DOS /DDOS

2. Giới  thiệu chung về  Dos/DDos

2.1.           khái Niệm DOS (Denial of Service)

2.1.1.  Những khả năng bị tấn công bằng Dos

2.2.     Các kỹ thật tấn công

2.2.1.  Khái niệm TCP bắt tay ba chiều

2.2.2.  lợi dụng TCP Thực hiện phương pháp SYS Flood

2.2.3 . Tấn công băng thông

2.2.4.  Kiểu Tấn công vào tài nguyên hệ thống

2.3      Biện pháp phòng chống

2.4      Khái niệm DDos  (Distributed Denial Of Service)

2.4.1   Các giai đoạn của cuộc tấn công DDos

2.4.2   Kiến trúc tổng quan của DDos attack-network

2.4.3   Mô hình Agent – Handler

2.4.3   Mô hình IRC – Based

2.5      Phân Loại kiểu tấn công DDos

2.5.1.  Những kiểu tấn công làm cạn kiệt băng thông

2.5.1.1.  Flood attack

2.5.1.2.  Amplification Attack

2.5.2.       Những kiểu tấn công làm cạn kiệt tài nguyên

2.5.2.1. Protocol Exploit Attack

2.5.2.2. Malformed Packet Attack

2.6.      Một số đặc tính của công cụ DdoS attack

2.6.1. Cách thức cài đặt DDoS Agent

2.6.2. Giao tiếp trên Attack-Network

2.6.3. Các nền tảng hỗ trợ Agent

2.7.     Một số công cụ DDoS

2.8. Những kỹ thuật ANTI- DDOS

2.9 Một số phương pháp phòng chống

CHƯƠNG  III :  ĐỀ MÔ

3.1. Đưa ra một số đoạn code tấn công Dos/DDos

3.2. Giới thiệu một số tool attack

3.3. Thực hiện chạy thử trên mạng

CHƯƠNG IV > ĐƯA RA CƠ CHẾ PHÒNG THỦ TỐT NHẤT

CHƯƠNG V >   KẾT LUẬN

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Advertisements

Đề án nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công sniffer trong mạng LAN

Đề án nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công sniffer trong mạng LAN

I> Giới Thiệu

II> Chuẩn Đoán và Khắc Phục Sniffer

III> Demo (CÁC PHƯƠNG PHÁP SNIFFER)

IV> Hội Thảo SSL-SSL Strip

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghiên cứu và triển khai giao thức 802.1x (Bảo mật mạng không day)

Đề án nghiên cứu và triển khai giao thức 802.1x

 1. i.      Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của 802.1x
 2. ii.      Các phương thức bảo mật mạng WLAN
 3. iii.      Cơ chế hoạt động của IAS
 4. iv.      Cơ chế hoạt động và radius , kết nối radius với thiết bị wireless
 5. v.      Cơ chế hoạt động của CA

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghien cuu va su dung 2 con shell noi tieng hien nay R57 va C99

Nghien cuu va su dung 2 con shell noi tieng hien nay  R57 va C99.

Muc tieu nghien cuu cach hack loacal attack tren cac server.

Lam cach nao de nhan biet server dang nhiem shell r57 va C99 ?

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghien cuu cong nghe NAP (network access protection) cua windows 2008

Đề án nghien cuu cong nghe NAP (network access protection) cua windows 2008

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đồ án nghiên cứu và cài đặt hệ thống SSL cho web server

 • Nghiên cứu và cài đặt hệ thống SSL cho web server
 • Gợi ý :
 1. i.      Tìm hiểu cơ chế hoạt động của các webserver
 2. ii.      Cơ chế hoạt động , cơ chế mã hóa SSL
 3. iii.      Thực hiện cài đặt và tích hợp SSL vào web server để tăng cường khả năng bảo mật trong các giao dịch điện tử.

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đồ án nghiên cứu các lỗ hỏng thường gặp trên hệ thống website

 • Nghiên cứu các lỗ hỏng thường gặp trên hệ thống website
 • Gợi ý :
 1. i.      Tìm hiểu các nghiên lý dẫn đến lỗ hỏng trên website như : SQL injection, XSS, local attack ,….
 2. ii.      Đề xuất các giải pháp để khắc phục các lỗ hổng trên

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com