• Categories

  • Advertisements

di chuyển container 1 trong virutozzo – move container 1 virtuozzo

Cách di chuyển vps(container) có khích thước lớn trong Virtuozzo


Giới thiệu:

Khi ổ cứng /vz đã bị đầy thì bạn có nhu cầu muốn di chuyển một số vps có kích thước lớn qua một ổ cứng khác /vz4 chẳng hạn

Bình thường thì ta có thể sử dụng công cụ PMC của parallels để thực hiện chuyện này nhưng nếu vps của bạn có kích thước quá lớn (50G…) thì quá trình di chuyển sẽ mật nhiều thới gian hơn, có khi còn bị lổi.

Cách di chuyển thông thường

Để quá trình di chuyển không gập phải vấn đề thì mình sẽ hương dẫn các bạn cách di chuyển thủ công mà mình hay sử dụng đối với một số vps có khích thước lớn:

Tình huống:

Bài bên dưới mình sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển vps từ /vz/private/123 qua ổ cứng mới: /vz4/private/123

Read more

Advertisements

Cách di chuyển vps(container) có khích thước lớn trong Virtuozzo

Cách di chuyển vps(container) có khích thước lớn trong Virtuozzo


Giới thiệu:

Khi ổ cứng /vz đã bị đầy thì bạn có nhu cầu muốn di chuyển một số vps có kích thước lớn qua một ổ cứng khác /vz4 chẳng hạn

Bình thường thì ta có thể sử dụng công cụ PMC của parallels để thực hiện chuyện này nhưng nếu vps của bạn có kích thước quá lớn (50G…) thì quá trình di chuyển sẽ mật nhiều thới gian hơn, có khi còn bị lổi.

Cách di chuyển thông thường

Để quá trình di chuyển không gập phải vấn đề thì mình sẽ hương dẫn các bạn cách di chuyển thủ công mà mình hay sử dụng đối với một số vps có khích thước lớn:

Tình huống:

Bài bên dưới mình sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển vps từ /vz/private/123 qua ổ cứng mới: /vz4/private/123

 

Read more

 

Quản trị net

Đề án nghiên cứu và đưa ra giải pháp phòng chống tấn công DoS, DDoS

Đề án nghiên cứu và đưa ra giải pháp phòng chống tấn công DoS, DDoS

Đồ Án: Tấn công DDoS

Tìm hiểu về  tấn công trên  mạng  dùng kỹ thuật  DOS / DDOS (Denial of Service /Distributed Denial Of Service ) và  đưa  ra một số chính sách phòng chống

CHƯƠNG I>  TỔNG QUANG AN TOÀN MẠNG

1.1.    Mở đầu

1.2.    Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn mạng

1.2.1. Lổ hổng

1.2.2. Các kỹ thuật tấn công trên mạng

1.3.    Các dịch vụ cơ chế bảo mật và tấn công

1.3.1. Dịch vụ bảo mật ( Security service)

1.3.2. Cơ chế bảo mật (Security Mechanish)

1.3.3. Tấn công bảo mật (Security Attack)

CHƯƠNG II>Kỹ THUẬT  TẤN CÔNG DOS /DDOS

2. Giới  thiệu chung về  Dos/DDos

2.1.           khái Niệm DOS (Denial of Service)

2.1.1.  Những khả năng bị tấn công bằng Dos

2.2.     Các kỹ thật tấn công

2.2.1.  Khái niệm TCP bắt tay ba chiều

2.2.2.  lợi dụng TCP Thực hiện phương pháp SYS Flood

2.2.3 . Tấn công băng thông

2.2.4.  Kiểu Tấn công vào tài nguyên hệ thống

2.3      Biện pháp phòng chống

2.4      Khái niệm DDos  (Distributed Denial Of Service)

2.4.1   Các giai đoạn của cuộc tấn công DDos

2.4.2   Kiến trúc tổng quan của DDos attack-network

2.4.3   Mô hình Agent – Handler

2.4.3   Mô hình IRC – Based

2.5      Phân Loại kiểu tấn công DDos

2.5.1.  Những kiểu tấn công làm cạn kiệt băng thông

2.5.1.1.  Flood attack

2.5.1.2.  Amplification Attack

2.5.2.       Những kiểu tấn công làm cạn kiệt tài nguyên

2.5.2.1. Protocol Exploit Attack

2.5.2.2. Malformed Packet Attack

2.6.      Một số đặc tính của công cụ DdoS attack

2.6.1. Cách thức cài đặt DDoS Agent

2.6.2. Giao tiếp trên Attack-Network

2.6.3. Các nền tảng hỗ trợ Agent

2.7.     Một số công cụ DDoS

2.8. Những kỹ thuật ANTI- DDOS

2.9 Một số phương pháp phòng chống

CHƯƠNG  III :  ĐỀ MÔ

3.1. Đưa ra một số đoạn code tấn công Dos/DDos

3.2. Giới thiệu một số tool attack

3.3. Thực hiện chạy thử trên mạng

CHƯƠNG IV > ĐƯA RA CƠ CHẾ PHÒNG THỦ TỐT NHẤT

CHƯƠNG V >   KẾT LUẬN

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công sniffer trong mạng LAN

Đề án nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công sniffer trong mạng LAN

I> Giới Thiệu

II> Chuẩn Đoán và Khắc Phục Sniffer

III> Demo (CÁC PHƯƠNG PHÁP SNIFFER)

IV> Hội Thảo SSL-SSL Strip

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghiên cứu và triển khai giao thức 802.1x (Bảo mật mạng không day)

Đề án nghiên cứu và triển khai giao thức 802.1x

  1. i.      Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của 802.1x
  2. ii.      Các phương thức bảo mật mạng WLAN
  3. iii.      Cơ chế hoạt động của IAS
  4. iv.      Cơ chế hoạt động và radius , kết nối radius với thiết bị wireless
  5. v.      Cơ chế hoạt động của CA

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghien cuu va su dung 2 con shell noi tieng hien nay R57 va C99

Nghien cuu va su dung 2 con shell noi tieng hien nay  R57 va C99.

Muc tieu nghien cuu cach hack loacal attack tren cac server.

Lam cach nao de nhan biet server dang nhiem shell r57 va C99 ?

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Đề án nghien cuu cong nghe NAP (network access protection) cua windows 2008

Đề án nghien cuu cong nghe NAP (network access protection) cua windows 2008

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com